Archive for category: Darmflora

Een gezonde darmflora is van het grootste belang. Verstoring van de flora zorgt voor een variatie een darmklachten. Antibiotica bijvoorbeeld beschadigd de darmflora met alle gevolgen van dien. Chemotherapie werkt slechts optimaal bij een goede darmflora. Dit terwijl chemotherapie vak in combinatie met antibiotica wordt gegeven!
De darmflora kunnen wij ondersteunen met probiotica, bacteriën welke de darmflora herstellen en ondersteunen.
De medische wetenschap raakt er langzamerhand van overtuigd dat probiotica hierin een belangrijke rol kan spelen, met name bij mensen welke verzwakt zijn.