Archive for category: Histamine

Histamine is een zeer onbekende en daardoor onderschatte materie. In de medische wereld dient alles wetenschappelijk te worden bewezen, en terecht. Echter in de artsenopleiding wordt slechts zeer terloops Histamine aangeroerd. Daar gaat het dus mis. Artsen hebben geen kennis van en derhalve geen antwoord op de problemen welke met overmaat Histamine activiteit gepaard gaan. De patiënt wordt daarvan de dupe; klachten welke als gevolg van Histamine optreden worden vrijwel altijd als iets psychisch afgedaan. Artsen en Specialisten geven overigens na aandringen vrijwel allemaal eerlijk toe dat zij weinig van Histamine weten en dit als onbelangrijk afdoen.